Genel Bakım

Bakım Onarım İşleri

2 ve 4 zamanlı ana ve yardımcı makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Servis anlaşması
Periyodik bakım
Klas kuruluşu denetlemeleri
Exchange yedek parça hizmeti
ZEXEL, RHD ve NZ governorlerin yetkili servis hizmetleri ve yedek parça temini
Tamir İşleri

Vesmec, arıza ve hasar durumunda en kısa sürede çözüm yaratmaktadır.
Üretici talimatları doğrultusunda tamir yapılarak geminin en kısa sürede operasyona devam etmesi
Gerekli personel ve ekipmanın organize edilerek gemiye transferi
Hasarın tanımı ve tamir yöntemlerinin belirlenmesi
Çalıştırma ve test
Hasar raporlarının hazırlanması ve sigorta sürecinin yönetilmesi
Makine Kondisyon Analizi

Makinanın kondisyon analizinin yapılarak gerekiyorsa performansının yükseltilmesi ve olası hasarların önceden tespit edilerek önlenmesi hususunda alternatiflerin sunulması
Hassas ekipman ile makine çalışma değerlerinin ölçülmesi, fabrika test değerleri ile karşılaştırılması ve rapor düzenlenmesi
Vibrasyon ölçümlerinin yapılması
Endoskop yardımı ile makine parçalarının demonte edilmeden kondisyon analizinin sağlanması